Metropolis Festival 25e editie van het Metropolis Festival
Metropolis festival, Zuiderpark, Rotterdam
Datum: 7 juli
Aanvang: 12:00 uur

Afloop: 19:30 uur

Disclaimer

Algemeen
Stichting Nemesis (Kamer van Koophandel 41215875), hierna te noemen Metropolis Festival, verleent u hierbij toegang tot metropolisfestival.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Metropolis Festival en derden zijn aangeleverd. Metropolis Festival behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Metropolis Festival.

Auteursrechten
Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen het openbaar maken van een fragment  of foto op deze website, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via info@metropolisfestival.nl. Het Metropolis Festival zal het fragment of foto vervolgens verwijderen van de website.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen in principe bij Metropolis Festival. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Metropolis Festival, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Check de lineup

Join Club Metroplis

Volg Metropolis op Twitter

Floating box Floating box